Advertisement

Saturday, September 19, 2009

Sometimes you will cry and no one will see your tears


Dear insansapinas,

Nabagbag naman ko sa pinadalang tula ng aking kaibigangsi bayi.Kapag nagkasakit ka, habang ikaw ay nagmumuni, nagbibilang ng oras habang nag-iisa kang nakahiga sa kama, ito ay totoong-totoo sa akin, saiyo at sa lahat.
Panyo nga.


Sometimes you will cry and no one will see your tears...
Sometimes you will laugh and no one will see you smile...
Sometimes you will fear and no one will see you shudder...
Sometimes you will lie and no one will catch you up...
Sometimes you will fall and no one sees you struggle...
Sometimes you will be late and no one seems to notice...


But fart just one time................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mwehehehe 

Pinaysaamerika 

No comments: